Home Tin tức Chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh làm việc tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh làm việc tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Ngày 29/5/2020 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành nghị quyết số 84/NQ-CP cho phép chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài được phép nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoặc dự án hoạt động trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc doanh nghiệp, kèm theo danh sách nhập cảnh vào Việt Nam gửi cơ quan nhập cảnh (Công an hoặc Quốc phòng) nơi cửa khẩu dự kiến nhập cảnh để xem xét cho phép nhập cảnh;

Chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh làm việc tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến nhập cảnh và nơi cách ly để phối hợp, hỗ trợ và giám sát việc cách ly. Các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật được nhập cảnh phải thực hiện việc cách ly tập trung dưới sự giám sát của chính quyền, cơ quan y tế nơi tổ chức cách ly. Chính quyền địa phương nơi chuyên gia làm việc phải giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn. Xem thêm thủ tục gia hạn visa

Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, nghị quyết số 84/NQ-CP đề ra vấn đề: các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp được gia hạn giấy phép lao động; các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam được phép xin cấp giấy phép lao động mới.

Các nhiệm vụ và giải pháp mà Chính Phủ đưa ra trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục phải bảo đảm phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch. Nghiêm cấm phân biệt, kỳ thị người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *