Home thithucnhapcanh-hoctienganhpnvt Bổ sung hồ sơ đề nghị người nước ngoài nhập cảnh

Bổ sung hồ sơ đề nghị người nước ngoài nhập cảnh

Theo Công văn số 15955/SLĐTBXH-VLATLĐ về bổ sung hồ sơ đề nghị người nước ngoài nhập cảnh, được ban hành ngày 18/5/2021, các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nộp hồ sơ đề nghị  hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh nhưng chưa được xét duyệt cần thực hiện các nội dung sau:

Công văn số 15955/SLĐTBXH-VLATLĐ

1. Rà soát lại đối tượng xin nhập cảnh theo đúng tính chất, nhu cầu sử dụng lao động đối với người lao động nước ngoài vào làm việc, chỉ sử dụng người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 1, điều 152 của Bộ Luật Lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về đề nghị của đơn vị.

2. Cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh đúng đối tượng, chứng minh năng lực làm việc, đối với tài liệu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam theo quy định tại Khoản 10 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Văn bản đề nghị hỗ trợ nhập cảnh phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ, danh sách người nước ngoài, có nội dung cam kết về hướng dẫn người nước ngoài khi nhập cảnh tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, chi trả các khoản chi phí y tế và các chi phí khác có liên quan đến việc thực hiện công tác cách ly cho người nước ngoài.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện đúng quy định./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *