Home Gia hạn visa công tác - DN Dịch vụ chuyển đổi visa cho người nước ngoài tại Việt Nam (Visa conversion)

Dịch vụ chuyển đổi visa cho người nước ngoài tại Việt Nam (Visa conversion)

Tiêu đề bài viết tuy có vẻ mới mẻ, tuy nhiên vấn đề này không có gì xa lạ với chúng ta. Tôi xin lấy ví dụ sau đây các bạn sẽ biết ngay về Dịch vụ chuyển đổi visa cho người nước ngoài tại Việt Nam (Visa conversion).

chuyen doi visa

Khi vào Việt Nam du lịch bạn sẽ được cấp visa ký hiệu C1, sau đó, bạn có thể tìm kiếm được cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, muốn ở lại lâu dài ở Việt Nam, vì vậy sẽ chuyển đổi visa cho người nước ngoài là như vậy, lúc đó sẽ chuyển thành B3 chẳng hạn.

Tuy nhiên, với Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH chi phối thủ tục cấp giấy phép lao động thì vấn đề không đơn giản khi bạn muốn làm việc tại Việt Nam. Lúc đó, phát sinh thêm Lý lịch tư pháp Việt Nam.

Visa lao động visa làm việc tại Việt Nam được cấp cho những người nước ngoài lao động tại Việt Nam hợp pháp, có thể là lao động ngắn hạn dưới ba tháng hoặc làm việc dài hạn từ 3 tháng trở lên. Trong trường hợp làm việc dưới 3 tháng thì người nước ngoài không cần xin cấp giấy phép lao động, trong trường hợp làm việc từ trên 3 tháng đến 2 năm yêu cầu phải xin cấp giấy phép lao động. Và như đề cập ở trên, người nước ngoài phải xin thêm lý lịch tư pháp Việt Nam ngoài lý lịch tư pháp xin ở nước ngoài.

Ngoài ra người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam với mục đích du lịch mà trong quá trình đó thành lập công ty với tư cách là nhà đầu tư (Người góp vốn vào doanh nghiệp) thì cũng được phép chuyển đổi mục đích từ visa du lịch sang visa làm việc tại Việt Nam.

Thực tế vấn đề chuyển đổi này rất thường xuyên, tuy nhiên một quy tắc truyền miệng là từ gia hạn visa dài hạn xuống gia hạn visa ngắn hạn sẽ dễ hơn là trường hợp ngược lại.

Xem thêm Dich vu visa, gia han visa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *