Home Tin tức Dịch vụ thành lập công ty và những vấn đề cần biết

Dịch vụ thành lập công ty và những vấn đề cần biết

Dịch vụ thành lập công ty là một trong những  dịch vụ tiêu biểu của đồng hành cùng doanh nghiệp sau khi thành lập và trở thành đối tác pháp lý tin cậy của quý khách hàng.

I. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY BAO GỒM:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do đại diện pháp luật công ty ký ;
2. Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các cổ đông sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (1 bản) ;
3. Danh sách cổ đông sáng lập có chữ ký của tất cả cổ đông và đại diện pháp luật;
4. Giấy tờ chứng thực của cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
• Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực (1bản).
• Nếu thành viên góp vốn là tổ chức:
– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; bản sao hợp lệ Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (mỗi loại 1 bản);
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo quy định nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (mỗi loại 1bản);
5. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;
6. Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
7. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề .

II.TƯ VẤN SAU DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY :

– Hỗ trợ kê khai nôp thuế môn bài
– Hỗ trợ kê khai thuế hàng tháng
– Tư vấn các công việc cần và phải làm sau khi thành lập Công ty cổ phần ;
– Miễn phí cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu
– Soạn thảo hồ sơ nội bộ của Công ty cổ phần, gồm: Điều lệ Công ty cổ phần ; Biên bản góp vốn thành lập Công ty cổ phần; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc; Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng; Chứng nhận sở hữu phần vốn góp; ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *