Home GPLD - Thủ tục + Biểu mẫu -visa.pro.vn

Category Archives: GPLD – Thủ tục + Biểu mẫu -visa.pro.vn

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngoài các trường hợp được quy định buộc phải xin giấy phép lao động để làm việc hợp pháp ở Việt Nam thì pháp luật cũng quy định 20 trường hợp thuộc diện xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 20 trường hợp xác nhận không thuộc […]

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài (viết tắt là NNN) cần làm thủ tục pháp lý hợp pháp để được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc nắm rõ các thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng như các […]

Mẫu giấy phép lao động (Specimen of Vietnam work permit)

Mẫu giấy phép lao động (Specimen of Vietnam work permit)

Sau một thời gian chờ đợi đến khoảng tháng 06/2014 thì mẫu giấy phép lao động (specimen of vietnam work permit) mới chính thức được ban hành. Lần này chúng ta thấy không có mục gia hạn giấy phép lao động. Đây là mẫu giấy phép lao động mới nhất, theo quy định mới nhất […]

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài có hiệu lực thực thi từ 10-03-2014

thu tuc giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc gia han gia giay phep lao dong

Theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Việt Nam phải xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (hay thủ tục cấp mới giấy […]

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đồng Tháp (procedures to obtain a work permit for foreigners in Dong Thap)

xin cấp giấy phép lao động Đồng Tháp

Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về bằng công văn rất nhiều, có trường hợp không khéo còn dính vào vụ thanh tra tình hình sử dụng người nước […]

Mẫu giấy phép lao động (specimen of a Vietnam work permit)

mau giay phep lao dong

Mẫu giấy phép lao động (specimen of a Vietnam work permit) giúp bạn có thể nhận biết đâu là giấy phép lao động, đâu là giấy phép lao động giả. Mẫu giấy phép lao động Tại sao chọn dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động của Phú Ngọc Việt? Là những người từng trãi […]

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 3) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC THỰC HIỆN CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM, KHOA HỌC […]

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2)

thu tuc cap moi giay phep lao dong theo hinh thuc di chuyen noi bo doanh nghiep

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (trường hợp 2) HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC DI CHUYỂN NỘI BỘ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆN DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM THÀNH PHẦN HỒ SƠ […]

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Formalities to get a work permit)

thu tuc cap giay phep lao dong

Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về bằng công văn rất nhiều, có trường hợp không khéo còn dính vào vụ thanh tra tình hình sử dụng người nước […]

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình Dương (procedures to obtain a work permit for foreigners in Binh Duong)

Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa lý là vì có sự khác biệt về thủ tục, điều kiện, cách thức, quy trình xin giấy phép lao động giữa từng tỉnh, từng khu chế xuất, từng quốc tịch cho người nước ngoài làm việc tại […]