Home Thủ tục + Biểu mẫu Gia hạn visa cho người nước ngoài Mẫu NA2 xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào VN

Mẫu NA2 xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào VN

Mẫu NA2 là công văn xin nhập cảnh, thư mời bảo lãnh của doanh nghiệp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Mẫu được sử dụng để xin các loại visa LĐ 1, LĐ 2,  ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4, DL, TT,…

Ai thực hiện mẫu Na2?

Mẫu Na2 được ban hành theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài.

Công ty bảo lãnh người nước ngoài gửi Công văn này được gửi kèm theo Hồ sơ pháp nhân của công ty tổ chức bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam.

mẫu Na2

Tải Mẫu NA2 xin nhập cảnh cho người nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *