Home Phòng XNC - visa.pro.vn

Category Archives: Phòng XNC – visa.pro.vn

Địa chỉ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Là cơ quan trực thuộc Bộ Công an Việt Nam có chức năng tham mưu và chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xuất nhập cảnh, Cục xuất nhập cảnh Hà Nội (Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội) giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam, người […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Dương

phong quan ly xuat nhap canh tinh binh duong

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Dương Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Dương thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bình Dương theo quy định của pháp luật. […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Tiền Giang

phong quan ly xuat nhap canh tien giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Tiền Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh Tiền Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Tiền Giang theo quy định của pháp luật. Nội dung […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ

phong quan ly xuat nhap canh can tho

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Cần Thơ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Cần Thơ theo quy định của pháp luật. Nội dung […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang

phong quan ly xuat nhap canh tinh hau giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hậu Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Hậu Giang theo quy định của pháp luật. […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang

phong quan ly xuat nhap canh tinh kien giang

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Kiên Giang theo quy định của pháp luật. […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đồng Tháp

phong quan ly xuat nhap canh tinh dong thap

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đồng Tháp Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đồng Tháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Đồng Tháp theo quy định của pháp luật. […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu

phong quan ly xuat nhap canh tinh bac lieu

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bạc Liêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bạc Liêu theo quy định của pháp luật. […]

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Thuận

phong quan ly xuat nhap canh tinh binh thuan

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Thuận Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bình Thuận theo quy định của pháp luật. […]

Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh tỉnh Vĩnh Long

phong quan ly xuat nhap canh tinh vinh long

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Vĩnh Long Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Vĩnh Long thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Vĩnh Long theo quy định của pháp luật. […]