Home Tin tức Thông tin trong đơn đề nghị tòa án ngăn chặn xuất cảnh

Thông tin trong đơn đề nghị tòa án ngăn chặn xuất cảnh

Là việc bảo vệ nguyện vọng hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đơn vị.. gửi đến tòa án có thẩm quyền đang thụ lý vụ án với mong muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh đối với người đang có nghĩa vụ liên quan đến vụ án để bảo đảm vụ việc được giải quyết đúng pháp luật, cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản, chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại..

 Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn xuất cảnh

Thông tin cần có trong đơn đề nghị biện pháp khẩn cấp ngăn chặn xuất cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

NGĂN CHẶN XUẤT CẢNH

Kính gửi: … (Gửi đến tòa án nhân dân có thẩm quyền đang thụ lý vụ án)

Tên tôi là: … Sinh năm: ../ ../ ..

CMND số … cấp ngày ../ ../ .. , nơi cấp …

Địa chỉ: …

Điện thoại liên hệ: …

Tôi đang là .. (Tư cách pháp nhân: nguyên đơn, bị đơn, đương sự, người đại diện pháp lý của đương sự..)  trong vụ án … số … ngày… tháng … năm … được Tòa án nhân dân … thụ lý giải quyết.

Nội dung/ lý do tranh chấp: (Trình bày về nội dung dân sự đang tranh chấp, kiện tụng.. diễn biến sự việc đến thời điểm hiện tại)

Yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam:

 • Khoản 1 Điều 111 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về quyền của đương sự
 • Khoản 13 Điều 114 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ra quyết định: Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan.
 • Điều 21 của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh qui định một số trường hợp chưa được xuất cảnh.

Từ những nội dung trên, tôi nhận thấy quý tòa cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan vụ án là:

 • Ông/ bà: … Sinh năm: ../ ../ ..
 • CMND số … cấp ngày ../ ../ .. , nơi cấp …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại liên hệ: …

Để bảo đảm việc thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tôi đề nghị .. (Trình bày mục đích yêu cầu áp dụng việc cấm xuất cảnh)

Tôi cam kết những thông tin tôi đề nghị và cung cấp trên là hoàn toàn đúng với sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp. Kính mong Quý tòa xem xét, chấp thuận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi chân thành cảm ơn!

Kính đơn

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn cần lưu ý:

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

 1. Đương sự phải chủ động làm đơn gửi toà án đang thụ lý vụ việc đề nghị ngăn chặn xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan. Tòa án không tự mình đưa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 2. Đương sự làm đơn đề nghị ngăn chặn xuất cảnh phải đảm bảo đúng mục đích, nội dung chính xác, đúng pháp luật, có căn cứ và theo trình tự quy định tại bộ luật tố tụng dân sự.
 3. Đương sự gửi đơn yêu cầu tòa áp dụng biện pháp ngăn chặn xuất cảnh phải đưa ra được chứng cứ chứng minh, những yêu cầu kiến nghị này là cần thiết và hợp pháp.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn hiểu rõ những quy định khi làm đơn đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh cần căn cứ vào:

 • Điều 111: Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Luật Tố tụng dân sự năm 2015
 • Điều 128: Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ – Luật Tố tụng dân sự năm 2015
 • Căn cứ điều 21 của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh qui định một số trường hợp chưa được xuất cảnh.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *