Home Tin tức Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên buôn bán dược phẩm

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên buôn bán dược phẩm

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thuốc, theo quy định tại Luật Dược năm 2005.

Tại Điều 11 tại khoản 1 quy định: “Kinh doanh thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc” – Có Chứng chỉ hành nghề dược.

thanh lap cong ty buon ban duoc pham

Theo quy định thì Giám đốc doanh nghiệp hoặc người quản lý chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề dược. Vì vậy nếu bạn là người đại diện theo pháp luật mà có chứng chỉ hành nghề dược thì bạn cung cấp bản sao chứng thực Chứng chỉ đó khi tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, nếu bạn không có chứng chỉ hành nghề dược thì bạn có thể thuê một người có chứng chỉ, ký hợp đồng với họ, bổ nhiệm họ giữ một chức danh quản lý trong công ty như Trưởng, phó Phòng chuyên môn.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1TV có ngành nghề kinh doanh dược phẩm như sau:

Hồ sơ gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu);
– Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược – của bạn là Giám đốc, hay người quản lý chuyên môn (trong trường hợp này cần có hợp đồng lao động với người đó và có quyết định bổ nhiệm;
– Dự thảo Điều lệ công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bạn tiến hành các thủ tụ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Điều kiện cấp như sau:

1/Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự có trình độ chuyên môn cần thiết cho từng hình thức kinh doanh thuốc;

2/Người quản lý chuyên môn về dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh.

Nếu bạn mới chỉ có bằng dược sỹ thì chưa đủ điều kiện để thành lập Công ty, bạn phải tiến hành các thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 15 nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật dược quy định Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc phải có:

1/ Bằng tốt nghiệp đại học dược;

2/ Thời gian thực hành ít nhất hai năm tại cơ sở dược hợp pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *