Home Tin tức TPHCM sẽ xét nghiệm Covid19 từ 4 -5 lần | Công văn số 2505/SYT-NVY của Sở Y tế

TPHCM sẽ xét nghiệm Covid19 từ 4 -5 lần | Công văn số 2505/SYT-NVY của Sở Y tế

Sở Y tế  TPHCM đề nghị các đơn vị tăng cường triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Nếu người cách ly có tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca bệnh COVID-19 thì thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 5, ngày thứ 10, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Công văn số 2505SYT-NVY

Dưới đây là toàn văn Công văn số 2505/SYT-NVY của Sở Y tế TPHCM về vấn đề này.

Công văn số 2505SYT-NVY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *