Home Tin tức Trà Vinh hỗ trợ gia đình chính sách đi lao động ở nước ngoài

Trà Vinh hỗ trợ gia đình chính sách đi lao động ở nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Người lao động tỉnh Trà Vinh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020 được hỗ trợ tiền học nghề, học ngoại ngữ, tiền ăn, đi lại và hỗ trợ vay vốn…
Trà Vinh hỗ trợ gia đình chính sách đi lao động ở nước ngoài
Ảnh minh họa

Đây là nội dung của Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020 vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh phê chuẩn.

Đối tượng hỗ trợ gồm lao động là thân nhân chủ yếu của gia đình chính sách người có công với cách mạng như vợ hoặc chồng, con liệt sỹ; thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động); người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động 21% trở lên; vợ (chồng), con của thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; Lao động là người dân tộc thiểu số; lao động thuộc hộ nghèo; lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; lao động thuộc hộ cận nghèo.

Tỉnh Trà Vinh quy định rõ mức hỗ trợ không hoàn lại các khoản chi phí. Theo đó, đối với học nghề ngắn hạn, hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu đồng/người/khóa học không quá 12 tháng.

Đối với học ngoại ngữ, hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu đồng/người/khóa học. Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài mức 530.000 đồng/người/khóa.

Người lao động trong thời gian thực tế học cũng được hỗ trợ tiền ăn. Về chi phí đi lại cho người lao động từ nơi cư trú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học từ 10 km trở lên đối với các xã đặc biệt khó khăn và từ 15 km trở lên đối với các xã khác, mức hỗ trợ theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng tại thời điểm thanh toán hoặc theo mức khoán 3.000 đồng/km nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 400.000 đồng/lao động.

Ngoài ra, tỉnh Trà Vinh hỗ trợ chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp.

Đối với lao động thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề, học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết bằng 70% mức nêu trên.

Hỗ trợ cho vay vốn

Bên cạnh việc hỗ trợ không hoàn lại các khoản chi phí, tỉnh Trà Vinh cũng hỗ trợ cho vay vốn.

Mức cho vay cụ thể đối với từng người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người vay để chi phí đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tuyển dụng, khả năng trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn ủy thác của ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/người.

Lãi suất cho vay theo quy chế cho vay xuất khẩu lao động Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ (hiện nay là 0,6%/tháng, lãi suất nợ quá hạn 0,78%/tháng).

Đề án này được thực hiện trong 7 năm, từ 2014 đến hết năm 2020.

Thùy Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *