Home Tin tức Vốn điều lệ trong thành lập công ty

Vốn điều lệ trong thành lập công ty

Vốn điều lệ là 1 trong các yếu tố góp phần để thành lập công ty. Vốn điều lệ được hiểu là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ là vốn thực có,là yếu tố cốt lỗi để thành lập một công ty.

so do von dieu le thanh lap cong ty

1.Vốn điều lệ thành lập công ty do ai sáng lập?

Vốn điều lệ do các cá nhân hoặc các tổ chức,các cổ đông góp nên để thành lập công ty

Vốn điều lệ do mỗi công ty tự đưa ra(không nên đưa quá mức thực tế)

2.Luật và tăng giảm trong vốn điều lệ khi thành lập công ty

– Luật không quy định vốn điều lệ. Tuy nhiên các công ty lưu ý về thời hạn góp vốn, về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty trong quá trình kinh doanh.

-Đối với công ty TNHH: TV góp vốn không đủ, có thể giảm vốn điều lệ, hoặc nếu đã góp đủ và muốn góp thêm, doanh nghiệp có thể đăng ký tăng vốn điều lệ

-Đối với công ty TNHH 1TV:không được giảm vốn điều lệ.Được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp huy động thêm vốn của người khác, công ty phải chuyển đổi thành Cty TNHH 2TV trở lên trong 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

– Đối với công ty TNHH 2TV: Được tăng/giảm vốn điều lệ bằng cách tăng/hoàn trả một phần vốn góp cho TV theo tỷ lệ vốn góp của họ; tiếp nhận/ mua lại phần vốn góp; tăng/giảm vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng/giảm của công ty.

– Đối với công ty Hợp Danh và doanh nghiệp tư nhân: được tăng/giảm vốn điều lệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *