Home Tin tức Những điều kiện để thành lập một công ty

Những điều kiện để thành lập một công ty

Bạn muốn thành lập công ty cho riêng bạn? Hãy tham khảo các điều kiện dưới đây để xem liệu bạn đã đủ điều kiện thành lập công ty hay chưa?

gop von thanh lap cong ty

1. Tên công ty

Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các công ty  khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố (đáp ứng các điều kiện theo quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).

2. Chủ thể thành lập công ty

– Là công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức

-Là công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

-Là công ty Cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 3 cổ đông sáng lập.

– Là doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi một cá nhân

– Là công ty hợp danh được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên hợp danh (có thể có thành viên góp vốn).

3.Điều kiện về vốn của công ty

Có thể chia vốn công ty ra thành 2 loại: Vốn kinh doanh và vốn Điều lệ.
– Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ thành lập công ty
– Đối với ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định thì số vốn điều lệ phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.
– Thuế môn bài hàng năm được tính theo số vốn điều lệ công ty.

4.Trụ sở công ty

Trụ sở chính của công ty  là địa điểm liên lạc, giao dịch của công ty; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định rõ ràng để tiện khi cần liên lạc,gởi mail,…

5 Ngành nghề kinh doanh

Tuỳ từng lĩnh vực hoạt động mà công ty phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và/hoặc sau khi đăng kí kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *