Home Gia hạn visa công tác - DN Dịch vụ gia hạn visa 3 tháng nhiều lần, 3 tháng 1 lần cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ gia hạn visa 3 tháng nhiều lần, 3 tháng 1 lần cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động người nước ngoài thì người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam từ 3 tháng trở lên phải xin giấy phép lao động. Như vậy, Visa 3 tháng cho người nước ngoài là loại visa ngắn hạn dành cho người nước ngoài làm việc dưới 3 tháng tại Việt Nam và chưa được cấp giấy phép lao động. Dịch vụ gia hạn visa 3 tháng nhiều lần, 3 tháng 1 lần cho người nước ngoài tại Việt Nam của chúng tôi bao gồm:

gia han visa 3 thang 1 lan 3 thang nhieu lan

Dịch vụ gia hạn visa 3 tháng 1 lần cho người nước ngoài.

– Dịch vụ gia hạn visa 3 tháng nhiều lần cho người nước ngoài.

Những trường hợp và điều kiện người nước ngoài được gia hạn visa 3 tháng bao gồm:

– Người nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng miễn thị thực;

– Người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam mà trước đó đã có visa dưới dạng dài hạn hoặc thẻ tạm trú.

Tuy nhiên cũng có câu truyền miệng “không gì là không thể” tức cũng có cái ngoại lệ, gia hạn 1 tháng vẫn có thể gia hạn visa thành 3 tháng là không vấn đề gì.

Xem thêm dịch tiếng Nhật, xin thị thực tại cửa khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *