Home Gia hạn visa công tác - DN Thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài ở đâu (Where to get the visa renewed)

Thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài ở đâu (Where to get the visa renewed)

Như chúng ta biết, người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam với loại visa có thời hạn 1 tháng, visa 3 tháng, visa 6 tháng, visa 1 năm, visa 5 năm… nếu hết hạn muốn ở lại lâu hơn thời hiệu này ở Việt Nam thì họ phải gia hạn visa theo quy định của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Vậy người nước ngoài phải gia hạn visa ở đâu? (Where to get the visa renewed?)

gia han visa o dau, thu tuc gia han visa o dau

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì những cơ quan sau đây thực hiện việc gia hạn visa cho người nước ngoài:

  • Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội, Đà Nẵng, và cục quản lý xuất nhập cảnh tại TP HCM
  • Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố.

Cục quản lý xuất nhập cảnh gia hạn visa cho những trường hợp vào Việt Nam dưới dạng miễn thị thực cho công dân các nước theo quy định được miễn thị thực Việt Nam, những người có nguồn gốc Việt Nam, có vợ hoặc có chồng là người Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người Việt Nam đã được cấp giấy miễn thị thực khi hết hạn thì thực thì xin gia hạn tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Ngoài ra Cục quản lý xuất nhập cảnh có thể thực  hiện việc gia hạn visa cho người nước ngoài với những trường hợp như người lao động nước ngoài, nhà đầu tư, hay trường hợp đổi hộ chiếu trong khi thẻ tạm trú còn hiệu lực không đến 01 năm…….

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh, thành phố thực hiện việc gia hạn visa theo thẩm quyền lãnh thổ, gia hạn visa cho những người nước ngoài đang tạm trú hoặc làm việc trên địa bàn của tỉnh, thành phố mình, những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp trên.

Tuy nhiên, trong thực tế việc gia hạn visa có thể rất linh động giữa cục xuất nhập cảnh và phòng xuất nhập cảnh, nhưng nói chung cái nào quan trọng, nghiêm trọng thì sẽ được cục xuất nhập cảnh xử lý, còn cái nào mang tính thủ tục, không nghiêm trọng thì sẽ do phòng xuất nhập cảnh phụ trách, chẳng hạn trường hợp visa hết hạn, hộ chiếu bị mờ do ướt….

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà việc gia hạn visa cho người nước ngoài sẽ được tiến hành thủ tục ở những cơ quan quản lý khác nhau.

Trong thực tế Thủ tục xin gia hạn visa cho người nước ngoài còn nhiều khó khăn, người nước ngoài sẽ rất vất vả mất nhiều thời gian và tiền bạn mới có thể tiến hành được thủ tục này, hãy để chúng tôi làm thay cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *