Home Tin tức Giảm thời gian cách ly còn 7 ngày cách tập trung?

Giảm thời gian cách ly còn 7 ngày cách tập trung?

Kể từ ngày 4/8/2021, theo Công văn 6288/BYT-MT, người nhập cảnh Việt Nam chỉ còn 7 ngày cách ly tập trung khi tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

Sau 7 ngày cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày tiếp theo (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế).

Như vậy, người được phép nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vắc xin phòng chống Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 sẽ không phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày nữa.

Giảm thời gian cách ly
Giảm thời gian cách ly

Tuy nhiên, quy định giảm thời gian cách ly tập trung trên đây chỉ được áp dụng khi người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Tiêm đủ liều vắc xin (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng;
  • Kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.
  • Nếu từng bị nhiễm SARS-Cov-2 thì phải có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quna có thẩm quyền tại nước điều trị cấp.

Những người nhập cảnh phải tiến hành thực hiện xét nghiệm SARS-Cov-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh. Download công văn số 6288/BYT-MT về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *