Home Kiến thức visa Visa là gì (what’s a visa)?

Visa là gì (what’s a visa)?

Nhiều người còn hiểu mơ hồ về visa, họ thậm chí còn hiểu visa cũng là hộ chiếu/passport. Nội dung dưới đây mong sẽ giúp bạn hiểu thêm về visa Mỹ nói riêng và visa nói chung. Visa là gì? (còn gọi là thị thực là gì)

visa la gi

Visa là gì? (Thị thực là gì)

Visa là giấy phép để bạn xuất trình trước Cơ quan xuất nhập cảnh của nước mà bạn xin xuất cảnh và xin nhập cảnh vào lãnh thổ nước đó.

Ví dụ: Visa Hoa Kỳ là giấy phép để bạn xuất trình trước Cơ quan xuất nhập cảnh Hoa Kỳ và xin nhập cảnh vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Viên chức Lãnh sự cấp visa cho đương đơn dựa theo Luật Di trú Hoa Kỳ và căn cứ vào mục đích chuyến đi.

Tại cửa khẩu, Viên chức Bộ an ninh Nội địa (DHS) cấp phép nhập cảnh vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Viên chức DHS này sẽ quyết định thời gian bạn có thể lưu trú Hoa Kỳ, dựa theo Luật Di trú Hoa Kỳ và căn cứ vào mục đích chuyến đi. Viên chức này sẽ ghi thời hạn cho phép bạn lưu trú Hoa Kỳ vào trong mẫu I-94 và sẽ đính mẫu này vào hộ chiếu của bạn.

Bạn phải rời khỏi Hoa Kỳ trước khi hết hạn lưu trú.

Visa không phải là gì?

Visa không phải là giấy phép cho bạn lưu trú Hoa Kỳ. Chỉ có viên chức DHS mới có quyền cho phép bạn nhập cảnh Hoa Kỳ.

Nguồn: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov

Một lư u ý thêm là visa sẽ dán vào một trang của hộ chiếu, trong đó ghi rõ thời gian được phép tại một quốc gia nào đó.

Các bạn có thể đọc thêm các mục sau để hiểu thêm về làm visa hộ chiếu

– Hộ chiếu phổ thông là gì?

– Giấy phép lao động là gì?

– Thẻ tạm trú là gì?

Dịch thuật công chứng là gì?

Ngoài ra, các bạn nên đọc thêm Dịch thuật chuyên ngành xây dựng, làm hộ chiếu nhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *