Home Thủ tục + Biểu mẫu Gia hạn visa cho người nước ngoài Mẫu NA3 xin bảo lãnh cho thân nhân nước ngoài

Mẫu NA3 xin bảo lãnh cho thân nhân nước ngoài

Mẫu NA3 là một văn bản quan trọng, dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú/thẻ tạm trú tại Việt Nam mời, bảo lãnh thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam. Nếu thiếu văn bản này thì công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú/thẻ tạm trú tại Việt Nam không thể bảo lãnh người thân nước ngoài vào Việt Nam. Do đó, người bảo lãnh thân nhân người nước ngoài cần tìm hiểu rõ mẫu giấy này cũng như quy trình thực hiện thủ tục bảo lãnh để người thân nước ngoài có thể vào Việt Nam một cách thuận lợi.

Đối tượng nào được sử dụng mẫu NA3?

Như đã nêu phía trên, đối tượng được sử dụng mẫu NA3 là:

 • Công dân Việt Nam
 • Người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam (có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú)

Chỉ hai đối tượng này được sử dụng mẫu NA3 để bảo lãnh người thân nước ngoài vào Việt Nam.

Mẫu NA3 xin bảo lãnh cho thân nhân nước ngoài

Một số lưu ý khi điền mẫu NA3

 • Về mục địa chỉ của người bảo lãnh: Công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ghi địa chỉ thường trú; người nước ngoài có thẻ tạm trú ghi địa chỉ tạm trú.
 • Về mục xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai tại Mục I. Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai tại Mục I.

Hồ sơ bảo lãnh thân nhân người nước ngoài

Hồ sơ bảo lãnh thân nhân người nước ngoài gồm các loại giấy tờ, văn bản sau:

 • Mẫu NA3
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú/tạm trú tại Việt Nam
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người nước ngoài được bảo lãnh và công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú/tạm trú tại Việt Nam bảo lãnh.

Thủ tục bảo lãnh cho thân nhân vào Việt Nam trực tuyến

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin trong Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (theo Mẫu NA3) trên trang web www.xuatnhapcanh.gov.vn và nhận mã hồ sơ điện tử.

Bước 2: In đơn bảo lãnh, xin xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nêu tại Mục Một số lưu ý khi điền Mẫu NA3 nêu trên.

Bước 3: Nộp trực tiếp hồ sơ bảo lãnh thân nhân người nước ngoài nêu trên tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

 • Tại Hà Nội: 44-46 đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 333-335-337 đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bước 4: Tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ bảo lãnh bằng mã số hồ sơ điện tử  tại trang Tra cứu tình trạng Hồ sơ mời bảo lãnh nhập cảnh – National portal on Immigration (xuatnhapcanh.gov.vn).

 • Sửa hồ sơ và in lại đơn đề nghị (nếu chưa nộp)
 • Theo dõi kết quả xử lý hồ sơ

Bước 5: Nhận kết quả trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh nơi nộp hồ sơ theo giấy biên nhận.

Nguồn: Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *